Retningslinjer for garanti

Retningslinjer for garanti

Carbon8 Nordic tilbyr en nitti (90) dagers begrenset garanti. Denne garantien er kun gyldig og kan håndheves hvis du har kjøpt et nytt Carbon8-produkt fra oss, og Carbon8-produktet opprinnelig ble solgt til deg i original, forseglet emballasje.

Ikke kjøp eller bruk et Carbon8-produkt før du har lest disse vilkårene og betingelsene. Les også instruksjonene for Carbon8-produktet før bruk.

Denne garantien gjelder feil i utførelse eller materialer på ditt Carbon8-produkt. Carbon8 garanterer at maskinvaren vil være fri for produksjonsfeil og, under tiltenkt og vanlig forbrukerbruk, vil fungere i det vesentlige i samsvar med Carbon8s tekniske spesifikasjoner eller dokumentasjon i en periode på nitti (90) dager fra den datoen Carbon8-produktet ble kjøpt av deg (“Garantiperioden”). Carbon8 er designet og beregnet for privat bruk (hjemme og på kontoret) og er kun til husholdningsbruk. Produsenten garanterer kun for problemer knyttet til bruk i hjemmet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser og feil som skyldes at instruksjonene ikke følges.

Garantien dekker ikke:

– Kommersiell bruk.
– Uaktsom bruk eller misbruk av
produktet.
– Bruk med feil spenning eller strømstyrke.
– Brukes i henhold til bruksanvisningen.
– Demontering, reparasjon eller modifisering av andre
enn produsenter.
– Skader forårsaket av ulykker eller katastrofer, for eksempel brann,
oversvømmelse, jordskjelv, krig, hærverk eller tyveri.
– Normal slitasje.